// 1
// 2
To jest jedna komorka
// 3
To jest druga komorka
// 3
// 4
// 5